Národní geopark Podbeskydí

Aktivity geoparku jsou podpořeny projektem ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI NA ÚZEMÍ MAS LAŠSKO
PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE GEOPARKU PODBESKYDÍ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014046 spolufinancovaným Evropskou unií.

Spolek Hájenka je od roku 2014 řídící organizací Národního geoparku Podbeskydí jehož cílem je popularizovat a pečovat o geologické, kulturní a přírodní hodnoty centrální části Podbeskydské pahorkatiny.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.