Ekologická výchova

Školní programy ekologické výchovy pro děti z mateřských, základních a středních škol jsou nejrozsáhlejší částí naší činnosti. Programy ekologické výchovy, ať již vnitřní nebo terénní, mají svou náplní vzbudit zájem dětí o živou i neživou přírodu a všechny její součásti, o problematiku soužití člověka s jeho životním prostředím. Nemají nahrazovat práci pedagogů, nýbrž ji vhodně doplnit o informace, na které v rámci klasické školní výuky nezbývá prostor a nebo vyžadují hlubší specializaci. Svým obsahem se programy dotýkají učiva přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy, pěstitelských prací, chemie, fyziky, výtvarné výchovy. Z tohoto výčtu je zřejmé, že důraz je kladen na holistický přístup k poznávání světa. Nezanedbatelný je rovněž přímý kontakt dětí s přírodním prostředím a učení se analyzovat a řešit nejrůznější problémy v širších souvislostech. Při realizaci terénních programů klademe značný důraz zejména na seznámení dětí s životním prostředím v místě bydliště.

Pokud máte zájem si program objednat, prohlédněte si naši nabídku, přečtěte informace k ní a vyplňte objednávkový formulář.
Koordinátor ekologické výchovy je pro Vás k dispozici na telefoním čísle 733 182 866.
Nabídka programů pro MŠ
Nabídka programů pro ZŠ
Objednávkový formulář

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.